Header Ads

Asa man diha sa Rosaryo nga nagdayeg mo ni Jesukristo nga mas daghan pa man gani ang "Maghimaya Ka Maria"?


PANGUTANA:
Kanang paghatag ninyo ug pagtahud kang Maria brod di ba sobra na pud kaayo na? Tan-awa ra gud ng pag-ampo ninyo sa rosaryo diba mas daghan diha ang "Maghimaya Ka Maria"? Asa man diha nga bahin nga nagdayeg mo ni Jesukristo? (nangutana: Alvin Ventura)

TUBAG:
Sa atong pag-ampo sa “Maghimaya Ka Maria”, tinuod nga ang gidayeg nato diha si Maria tungod sa iyang pagsugot sa gipahibalo ni Anghel Gabriel nga mensahe sa Dios Amahan kaniya nga isip mahimong Inahan sa Manunubos. Pero ang gisentro dinhi mao ang “incarnation” o ang “pagpakatawo” ni Jesukristo. Ang “Bulahan sa tanang mga babaye ug Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus” mao gyud nay core sa “Maghimaya Ka Maria” nga mao ang pagpakatawo sa Diosnong bata nga mao si Jesukristo.

Matod pa sa sulat ni Sister Lucia, visionary sa Fatima Apparition nag-ingon nga ang pag-ampo nga “Hail Mary” usa ka Trinitarian Prayer ug kini duna'y tulo ka bahin:

Una - Ang unang mga pulong “Maghimaya ka, puno ka sa grasya...” maoy gi-dictate sa Amahan ngadto kang Anghel Gabriel nga gipadala aron sa pag-announce sa misterio sa Incarnation sa Pulong (Word). “Magmabdos ka ug manganak ug lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus” (Lucas 1:31). Mao kini ang pagdayeg sa Dios Amahan ngadto sa iyang Obra Maestra nga mao ang Sudlanan sa Iyang Kaalam nga mao si Jesucristo.(I Cor. 1:24)

Ikaduha, nibisita si Maria kang Elizabeth aron mopuyo ug mag-alagad kaniya'g tulo bulan. Sa pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, niulpot ang bata sa iyang sabakan tungod sa kalipay ug si Elizabeth napuno sa Espirito Santo. Mao kini ang mando sa Espirito Santo nga gilitok sa baba ni Elizabeth, “Bulahan sa tanang mga babaye ug Bulahan ang bata nga imong ianak” (Lucas 1:42). Mao kini ang salutation kon pagdayeg gikan sa Espirito Santo.

Ikatulo, “Santa Maria Inahan sa Dios i-ampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen” mao kini ang pag-ampo nga gidugang sa simbahan (Lawas ni Cristo) nga kanunayng giubanan ni Cristo hangtod sa kataposan sa kalibotan. (Mat 28:20). Gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang Anak nganhi sa atong kasing-kasing...(Gal 4:6 ; 1 Pedro 1:11). Kini mao ang pag-ampo direkta sa Dios pinaagi sa “mediation” ni Maria. Busa kita moingon, “Tungod kay ikaw maoy Inahan sa Dios, Iampo mo kami.”

So, diha sa “Maghimaya Ka Maria” makita nato nga kini usa ka Trinitarian Prayer. Pagdayeg kini sa tulo ka Persona kang Maria. Pero ang core gyud diha mao ang pagpakatawo sa atong Ginoong Jesukristo. Diha sa atong pag-rosaryo ang gisentro sa atong pamalandong mao ang kinabuhi ni Cristo uban sa iyang Mahal nga Inahan. Ang rumbo sa mga misteryo sa Kasakit, Kalipay, Kahayag, ug Himaya puros nagsentro sa kinabuhi ug gahum ni Jesukristo. Salmo 77:11-12 – Hinumduman ko Ginoo ang gamhanan mong mga buhat, handumon ko ang mga nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. (12) Palandungon ko ang tanan nga imong nabuhat; ug hinuktukan ko ang tanan mong nahimo.

Matod pa ni Sister Lucia sa iyang sulat kang Mother Martins, “The Hail Mary is completely impregnated both with a Trinitarian and a Eucharistic sense.” Kini tungod kay siya man ang nagsabak ug nagsapnay sa iyang mga kamot ang buhing Yukaristiya (Jesus nga mao ang Sakramento sa Dios)

Si Maria ug si Jesus dili gayod nato mabulag tungod kay diha sa atong pagkalawat moingon ang pari “Ang Lawas ni Cristo.” Sama rag miingon nga ang atong gidawat mao ang “Bunga sa Tiyan ni Maria”
Kon modirekta tag sangpit ni Cristo, moingon sab si Cristo kanato: “Tan-awa ang imong Inahan” (Juan 19:26-27)

Si Maria takus pasidunggan sa tulo ka Persona tungod kay siya man ang unang “Buhing Templo sa Tulo ka Persona” (Juan 14:23), ang unang miyembro sa Simbahan ug ang Obra Maestra sa Dios. Busa ang kasulatan nag-ingon: 2 Corinto 12:18 - “Ang tawo tinuod gayong dalaygon kon ang Ginoo maoy magdayeg kaniya...”

Tinubdan: Jessie Fuertes

No comments

Powered by Blogger.